Hur man installerar solceller

Hör av er till oss Solcellsbyggarna så lämnar vi en kostnadsfri offert utifrån era förutsättningar och önskemål. Vi rekommenderar alltid att man begär in minst två av varandra oberoende offerter och kontrollerar att inga övriga kostnader tillkommer.
Sedan söker man solcellsbidrag (se länk till höger) för största tänkbara systemet. Sen kan man starta projektet, viktigt att det görs i denna ordning.

Ni kan om ni vill fylla i detta formulär klicka här Solcellsbyggarna fri offert   fyll i det ni kan så kommer det en offert inom en vecka.
vi utför installationer i Östergötland och Småland.

Tips för de som själva vill utföra installationen

Om ni själva vill utföra installationen, men köpa solcellssystemet av oss går det bra att använda oss som bollplank. Vi rekommenderar att man läser i genom länkarna. Framför allt denna  Solelprogrammet Installationsguide av Nätanslutna Solcellsanläggningar 

Det är inte så svårt som det först kan verka.

1. Det är lämpligt att först ta reda  på vad man har för takytor  eller markytor som kan vara  lämpliga för solcellsinstallationer. Det är bäst när det inte är någon skugga alls o panelerna är i  riktning mot söder med 45 graders lutning. Det finns hjälpmedel på våran hemsida Fakta om solceller bilden med azimut vinklar.

2. Titta på kostnader och hur många kw/h el varje solcellsanläggning beräknas producera.

3. Kontrollera om bygglov krävs.

4. Sök Solcellsbidrag för det största möjliga solcellssystemet du kan installera, om man installerar ett mindre solcellssystem regleras det i efterhand .

solcellsbyggarna.se