Solcellsbyggarna Boxholm AB är ett nystartat företag juni 2013 av Anders Wirf, Erik DHersigny och Kjell Örtlund som tillsammans besitter ett brett kunnande inom solcellsteknik. Vår hemmamarknad är Östergötland,Småland. Våra leverantörer kommer från Tyskland och Kina, med dessa i ryggen lyckas vi hålla priser som tål att jämföras. Vi rekommenderar er att vid solcellsinvesteringar alltid begära in minst två av varandra oberoende offerter. Affärer med oss skall vara tryggt inga oväntade kostnader tillkommer. Vi har goda referenser, och referensanläggningar som man är välkommen att titta på vid intresse.
Vi sätter våra kunder i första rummet, vi fokuserar på att identifiera kundens behov och skapar långsiktiga lösningar.
Vi har elbehörighet för elinstallationsarbete inom Elproduktionsanläggningar (lågspänning)
Vi har ett samarbete med Tomas Gindahl AB för Nätinkoppling av solcellsanläggningar.
Medlem i svensk Solenergi

SSE_Medlem_horisental

Solcellsbyggarna Boxholm AB Från vänster Anders Wirf, Erik DHersigny , Kjell Örtlund

 

 

 


 

 

 Här är några av våra installationer

 

 

 


 

Här är våra samarbetspartners

tomas-gindahl

sofarsolar logo

solaxpower-solcellsbyggarna.se_-250x140

stor-sofielunds-traprodukter-ab-250x188