solcellslogger


 

Solarman är en solcellslogger från   IGEN Tech. Co., Ltd.

En av fördelarna med den är att man kan avläsa sin elproduktion

både med hjälp av en app i sin mobiltelefon eller att logga in på en portal (hemsida)

och där se elproduktion , felmedddelande mm.

priset är 5000 kr inkl moms.

Just nu fungerar den med följande    Växelriktare    

En uppdaterad version är under utvecklande för fler växelriktarfabrikat.

 

 

 

 

 

klicka på bilden för produktblad

klicka på bilden för produktblad