Solcellspaket 5,5 kw

Solcellspaketen levereras helt kompletta fram till och med växelriktaren alla priser är inklusive moms.
Solcellsbidraget berättigar till bidrag med 20% av investeringskostnaden för privatpersoner.
Solcellsbidraget berättigar till bidrag med 30 % av investeringskostnaden för företag.
I samtliga paket arbetar vi med  monokristallina solcellspaneler.
Monokristallina solceller har en något högre verkningsgrad och klarar att alstra sol el bättre under molniga dagar.
Monokristallina solceller är även något dyrare än polykristallina.
Solcellsinstallationen täcker en yta på ca 35 m².
Solcellssystemen ger i Sverige mellan 800-1050 i kwh/kw per år.
Denna anläggning bör då producerar mellan 4 400-5 775 kwh solel per år.
Vi hjälper till med sökning av solcellsbidrag av energimyndigheten.
support ingår.

I paketet ingår följande

 

 

20 st 275 watt solcellspaneler

1 st 3 fas växelriktare

kablar , kontakter

monteringsutrustning

pris 74 490 kr

pris med beviljat 20% solcellsbidrag 59 592 kr