Solcellspaket 8,8 kw

Solcellspaketen levereras helt kompletta fram till och med växelriktaren, alla priser är inklusive moms.
Solcellsbidraget berättigar till bidrag med 20% av investeringskostnaden för privatpersoner.
Solcellsbidraget berättigar till bidrag med 30 % av investeringskostnaden för företag.
I samtliga paket arbetar vi med monokristallina solcellspaneler.
Monokristallina solceller har en något högre verkningsgrad och klarar att alstra sol el bättre under molniga dagar.
Monokristallina solceller är även något dyrare än polykristallina.
Solcellsinstallationen täcker en yta på ca 56 m².
Solcellspaketet ger i Sverige mellan 800-1050 i kwh/kw per år.
Denna anläggning bör då producerar mellan 7040-9240 kwh solel per år.
Vi hjälper till med sökning av solcellsbidrag av energimyndigheten.
Support ingår
I paketet ingår följande
 
32 st solcellspaneler 275 watt (mono)
1 st växelriktare
Kablar, kontakter
Monteringsutrustning
 
 
Pris 98 800 kr
Pris med beviljat 20 % Solcellsbidrag 79 040 kr