Nyckelfärdigt solcellssystem 13,44 kw

Solcellssystemen levereras helt kompletta med montering och driftsättning (nätanslutning) och alla priser är inklusive moms. 
Solcellsbidraget berättigar till bidrag med 30% av investeringskostnaden för privatpersoner.
Solcellsbidraget berättigar till bidrag med 30 % av investeringskostnaden för företag.
Det går även att göra eget montage av solcellsmodulerna och därigenom sänka kostnaden. 
I samtliga paket arbetar vi med monokristallina solcellspaneler.
Monokristallina solceller har en något högre verkningsgrad och klarar att alstra solel bättre under molniga dagar.
Monokristallina solceller är även något dyrare än polykristallina solcellsinstallationen täcker en yta på ca 84 m².
Solcellssystemen ger i Sverige mellan 800-1050 i kwh/kw per år.
Denna anläggning bör då producerar mellan 10 752-14 112 kwh solel per år.
Vi hjälper till med sökning av solcellsbidrag av energimyndigheten.
Man kan även använda sig av rotavdrag för installationskostnaden,dock går det inte att kombinera rotavdrag och solcellsbidrag.
I paketet ingår följande
 
48 st solcellspaneler 280 watt (mono)
1 st växelriktare
Kablar, kontakter
Monteringsutrustning
Montering
Driftsättning
 
Pris 180 000 kr
Pris med beviljat 30 % Solcellsbidrag 126 000 kr