Nyckelfärdiga solcellssystem

Vi har ett antal färdiga förslag av solcellssystem.
Solcellssystemen går givetvis att anpassa till det specifika fallet.
Kontakta oss gärna för hembesök då vi lämnar ett förslag på systemlösning o fri offert givetvis.
Solcellssystemen levereras helt kompletta med montering, driftsättning (nätanslutning) och alla priser är inklusive moms.
Priserna förutsätter att man kan utföra ett standard montage.
Ett standard montage är med panelerna samlade på en yta och höjden på byggnaden
är som på en villa.
Det går även att göra eget montage och därigenom sänka kostnaden.
Vi hjälper till med sökning av solcellsbidrag av energimyndigheten.
Solcellsbidraget berättigar till bidrag med 30% av investeringskostnaden för privatpersoner.
Solcellsbidraget berättigar till bidrag med 30 % av investeringskostnaden för företag.
Man kan även använda sig av rotavdrag för installationskostnaden, hur högt
rotavdraget blir beror på installationen. Solcellsbidrag och rotavdraget får dock inte kombineras.
I samtliga paket arbetar vi med monokristallina solcellspaneler.
Monokristallina solceller har en något högre verkningsgrad och klarar att alstra solel bättre under molniga dagar.
Monokristallina solceller är även något dyrare än polykristallina.
Klicka på respektive solcellssystem för en utförligare beskrivning.
Till skillnad från många andra solcellsinstallatörer så marknadsför vi helt nyckelfärdiga anläggningar inga kostnader tillkommer.


 

Solcellssystem 5,5 kw ca 35m²
100 000 kr.
Pris med beviljat Solcellsbidrag
70 000 kr 

helt svart panel

klicka på bilden för beskrivning

Solcellssystem 8,8 kw ca 56 m²
142 000 kr.
Pris med beviljat Solcellsbidrag
99 400 kr 

svart solpanel 250w

klicka på bilden för beskrivning

Solcellssystem 11 kw ca 70 m²
166 000 kr.
Pris med beviljat Solcellsbidrag
116 200 kr 

svart solpanel 275w

klicka på bilden för beskrivning


 

Solcellssystem 13,2 kw ca 84 m²
180 000 kr.
Pris med beviljat Solcellsbidrag
126 000 kr 

 

helt svart panel

klicka på bilden för beskrivning

För större system ! Fråga oss om pris

Taket för Solcellsbidrag går vid

1,2 miljoner kronor

 

svart solpanel 250w

klicka för kontakt uppgifter