Ekonomin med solceller

solcellsbyggarna.pengar

De ekonomiska förutsättningarna för att det ska bli en bra affär med solceller .

För att få det lönsamt är det viktigaste är att man får bra betalt för den el man säljer.  För att det skall bli bra betalt behöver  man vara microproducent.

Här är elbolagens krav för att vara microproducent.

 • Du har ett inmatningsabonnemang hos ditt nätbolag.
 • Du framställer förnybar el.
 • Din elanläggning ska ha en huvudsäkring på högst 63 A, och inmatningseffekten för din produktionsanläggning får som högst vara 43,5 kw
 • Du måste vara fast ansluten till elnätet.
 • Uttag och inmatning av el sker via samma huvudsäkring och elmätare.
 • Du köper mer el än du säljer utslaget över ett helt år.

Telge energi som  exempel betalar följande till microproducenter november 2016

 • Spotpris på elbörsen   39,73 öre/kwh
 • Ursprungsgarantier     10,5 öre/kwh
 • Elcertifikate                  10 öre/kwh
 • Moms 25 %                     x 1,25
 • Totalt                          75,29 öre/kwh

Utöver det får man 5,3 öre/kwh i nätnytta från elnättsbolaget

Samt 60 öre/kwh av staten i skattereduktion

 Så på ett elpris på 39,73 öre blir det totalt 140,59 öre/kwh