Varför köpa solceller?

 

Att skaffa solceller är en bra affär för dig ekonomiskt och för miljön. Hur bra ekonomiskt vet man inte för framtida priser på el vet ingen.

En solcellsanläggning på 10 kw skulle i Sverige under (gynnsamma förhållande) producera ca 10 000 kwh per år, vilket skulle på 25 år ge 250 000 kwh. Med en möjlig effektreducering på som högst enligt garantieffekt  80 % . Så genomsnittligt 90% på 25 år ge 250 000kwh * 0,9 = 225 000 kwh.

Skulle elpriset inte höjas på 25 år ger det 225 000 kr på ett elpris på 1kr kw/h.

Solcellsbyggarnas 9,6 kw anläggning kostar 105 000 kr med beviljat solcellsbidrag.

Ja det kan vara känslan som man får av att skörda sitt eget jordgubbsland, samma känsla får man av att se sina lampor lysa med egenproducerad el.

                       

Sverige är bättre än vad många tror med ungefär samma solinstrålning (SMHI) som norra Tyskland

Man blir mer självständig och gör en insats för miljön.

I Sverige är den diffusa solinstrålning 45-65 % av den totala solinstrålningen. Monokrystalina solcellspaneler är bäst på att ta tillvara på den diffusa solinstrålningen. Solcellsbyggarna jobbar bara med monokristallina solcellspaneler

Man blir inte så känslig för framtida el prishöjningar, för de som installerat solceller kan det vara positivt med el prishöjningar.

Solceller har den unika förmågan att skapa energi utan rörliga delar vilket gör att de har väldigt lång livslängd.

Solceller har aldrig varit så billigt som nu, priserna på moduler har halverats på några år.