Skötsel och Garantier

   Minimal Skötsel

   En solcellsanläggning kräver ingen skötsel eller underhåll, Regn och snö  tvättar rent panelerna.

 Trygga Garantier

                            Solcellsbyggarnas  solcellspaneler är av mycket hög kvaltet, vilket gör det möjligt att lämna en effektgaranti på upp till 30 år

 Solcellspanelerna har även en produktgaranti på 12 år

                                   På växelriktare Sofar solar har vi Solcellsbyggarna en produktgaranti på 10 år som standard.

Vi solcellsbyggarna hjälper våra kunder om det blir några som helst problem.

Full dokumentation på solcellsanläggningen överlämnas vid driftöverlämnande.