Hur man installerar solceller

Hör av er till oss Solcellsbyggarna så lämnar vi en kostnadsfri offert utifrån era förutsättningar och önskemål. Vi rekommenderar alltid att man begär in minst två av varandra oberoende offerter och kontrollerar att inga övriga kostnader tillkommer.

Ni kan om ni vill fylla i detta formulär klicka här Solcellsbyggarna fri offert   fyll i det ni kan så kommer det en offert inom en vecka.
vi utför installationer i Östergötland och Småland.

Tips för de som skall utföra installationen

De som ska utföra installationen, måste vara ett elinstallationsföretag som är registrerat på Elsäkerhetsverket.
Solcellssystemet går bra att köpa av oss, även använda oss som bollplank. Vi rekommenderar att man läser i genom länkarna, Till höger.

Det är inte så svårt som det först kan verka.

1. Det är lämpligt att först ta reda  på vad man har för takytor  eller markytor som kan vara  lämpliga för solcellsinstallationer. Det är bäst när det inte är någon skugga alls o panelerna är i  riktning mot söder med 45 graders lutning. Det finns hjälpmedel på våran hemsida Fakta om solceller bilden med azimut vinklar.

2. Titta på kostnader och hur många kw/h el varje solcellsanläggning beräknas producera.

3. Kontrollera om bygglov krävs.

4. Vi sköter om Energiavdraget för er mot skatteverket på 20 % .

solcellsbyggarna.se