Solcellsbyggarna Boxholm AB startades Juni 2013 av Anders Wirf, Erik d’Hersigny och Kjell Örtlund som tillsammans besitter ett brett kunnande inom solcellsteknik.
Vår hemmamarknad är Östergötland och Småland och våra leverantörer kommer från Tyskland och Kina. Med dessa i ryggen lyckas vi hålla priser som tål att jämföras. Vi rekommenderar er att vid solcellsinvesteringar alltid begära in minst två av varandra oberoende offerter. Affärer med oss är alltid trygga och inga oväntade kostnader tillkommer. Vi har goda referenser och referensanläggningar som man är välkommen att titta på här.
Vi sätter våra kunder i första rummet och fokuserar på att identifiera kundens behov för att skapa långsiktiga lösningar.
Godkända av Elsäkerhetsverket för elinstallationsarbete inom Elproduktionsanläggningar (lågspänning).
Byggarbetsmiljösamordnare BAS P och BAS U.
Samtliga i företaget är certifierade solcells montörer.
Medlem i Svensk Solenergi.

Solcellsbyggarna Boxholm AB. Från vänster Anders Wirf, Erik d’Hersigny , Kjell Örtlund


 Här är några av våra installationer


Här är våra samarbetspartners

tomas-gindahl

sofarsolar logo

solaxpower-solcellsbyggarna.se_-250x140

stor-sofielunds-traprodukter-ab-250x188