Solceller i Småland

Solceller i Småland. Landskapet Småland  tillhör Jönköpings län som ligger på tredje plats av alla län i Sverige med 342 watt  installerad effekt per capita (watt per person) enligt Energimyndigheten 2022.

I genomsnitt har den installerade effekten I Småland ökat med cirka 50 procent år 2022 jämfört med föregående år.

År 2023 så kommer solcellsinstallationerna  öka med mer än 50 % enligt prognoser från Svensk Solenergi.

Solcellsbyggarna Boxholm AB har installerat ca 210 solcellsanläggningar sedan starten 2014 i Norra Småland som är vår hemma marknad.

Priser på solceller i Småland har varit kring 10 000 - 15 000 kr per kw men nu i slutet på 2023 är de på väg ner till 9 500- 13 500 kr per kw.

Givetvis beror priserna på vilken installatör man väljer och vilken typ av solcells installation man utför, rent generellt kan man säga att markbaserade installationer blir dyrast. en annan typ av installation som också blir kostsam är solceller på Eternittak. Solceller på plåttak är den billigaste typen av solcellsinstallation.

Den vanligaste solcellsinstallationen är dock solceller på tegeltak som är lite dyrare än plåtak.

Solinstrålningen i Småland är ca 950-975 kwh per kvadratmeter vilket gör att man ska räkna med lite mindre solel produktion varje år än man har installerad effekt, tex om man har 10 kw installerad effekt kan man räkna med ca 9300-9750 kwh per år.

På vintern i Småland månaderna December,Januari, Februari produceras ca 3-7 % av årsproduktionen av solceller.

Den vanligaste anledningen i Småland för att installera solceller är i en undersökning   "viljan att minska sin miljöpåverkan" enligt 54% på andra plats är "önskan att minska sina elkosnader." enligt 44 %.

Solcellsbyggarna Boxholm AB är en Komplett solcellslevantör för Småland som är vår hemma marknad.

Om ni önskar en fri offert klicka på länken och fyll i formuläret.  https://www.solcellsbyggarna.se/fri-offert/

Klicka på respektive kommuns länk för att komma till information om solceller I Smålands kommuner.

Referens till informationen har används  följande Energimyndigheten  och intresseorganisationen Svensk Solenergi