Integritets och Sekretesspolicy

Integritets- och sekretesspolicy

Företagets publika namn: Solcellsbyggarna Boxholm AB
Företagets bolagsnamn: Solcellsbyggarna Boxholm AB

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

1. De personuppgifter som du lämnar till Solcellsbyggarna Boxholm AB  hanteras säkert och med diskretion. Vi ser till att dina personuppgifter lagras säkert och hanteras på ett säkert och juridiskt sätt.

TREDJE PARTER

2. Dina personuppgifter kommer inte lämnas ut till obehöriga parter. Vi kommer dock att behöva dela dina personuppgifter inom Solcellsbyggarna . Denna överföring är en tvingande del av köpeavtalet med Solcellsbyggarna och kan inte väljas bort. Dina personuppgifter kommer delas med följande:

a. Datatjänstleverantör. Dina uppgifter kommer att lagras på deras servrar som endast är tillgängliga via säkra, krypterade anslutningar.

b. Återförsäljare. Vid lämnande av intresseanmälan delar vi personuppgifter med återförsäljare för att kunna göra en projektering av ert behov.

c. Leverantörer. Vid köp av solcellsmaterial delar vi personuppgifter för att de ska kunna leverera systemet.

d. Installatörer. Vi delar personuppgifter för att kunna montera produkterna.

e. Revisorer. De tillhandahåller räkenskapsinformation. Personuppgifterna delas för att vara i enlighet med bokföringslagen.

f. Myndigheter. På begäran delar vi, enligt lag och myndighetsbeslut, de personuppgifter som följer av beslutet (t.ex. till polisen).

SYFTET MED INSAMLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

3. I första hand behöver vi personuppgifter för att boka ett besök. Vid besök gör vi en projektering som leder till offert. Leder offert till order behöver vi personuppgifter för att registrera din order, samt göra beställning av material. Efter levererat material använder vi personuppgifter för att boka montering och elinstallation.

4. Efter installation använder vi personuppgifter för att behandla din betalning. Om du har valt att finansiera ditt köp måste vi också föra dina personuppgifter vidare så att den leverantören som du har valt kan behandla din betalning.

5. Vidare behöver vi personuppgifter för att kunna betala leverantörer, montörer, återförsäljare och anställda och för att kunna stå för garantin som tillkommer produkten.

6. Vi kommer även att behandla dina personuppgifter i marknadsföringssyfte och som underlag för statistik och produktutveckling. Uppgifterna kan även ligga till grund för att vi ska kunna anpassa innehåll, annonser och erbjudanden.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

7. Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi skall kunna leverera den produkt som efterfrågats och stå för garantin, samt för att kunna fullgöra den administration som krävs kring detta. I vissa fall är det även nödvändigt att spara personuppgifterna för att vi skall kunna uppfylla en rättslig förpliktelse.

8. Du har enligt den allmänna dataskyddsförordningen rätt att begära information om hur dina personuppgifter behandlas utan kostnad. Detta kan begäras via e-post solcellsbyggarna@gmail.com eller till adressen Solcellsbyggarna Boxholm AB, Nya Timmerövägen 3A, 595 72 Boxholm.

9. Om du anser att någon uppgift om dig är felaktig eller missvisande, kan du vända dig till vår kundservice för att begära ändring via e-post solcellsbyggarna@gmail.com eller telefon (070 696 49 22).

10. Om du anser att vi behandlar uppgifter om dig i strid med den allmänna dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till svenska Datainspektionen.

ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER TILL TREDJE LAND

11. Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas.