Solceller genererar elektricitet

 Mängden solenergi som når jordens yta varje timme motsvarar samhällets totala energianvändning under ett år. 

Enkelt förklarat så genererar Solceller elektricitet genom att det är två skikt ett så  N-skikt och ett P-skikt när de blir belysta med solljus så bildas elektricitet mellan de skikten.

Solceller tappar i verkningsgrad när temperaturen stiger, vilket blir en fördel i kalla norden.

 

Här ser man att solcellsbranchen i sverige, verkligen är på väg upp, klicka på bilden för utförligare uppgifter.

bilden är från Energimyndighetens hemsida.

 

 

På denna karta från SMHI ser man solinstrålningen mätt i KW/H per år        

vad många inte vet är att södra Sverige har ungefär samma solinstrålning som norra

Tyskland.               

solinstrålning smhi

När man börjar fundera på vad man har för egna takytor som kan vara  lämpliga för solcellsinstallation, är det här en bra bild. Ytor med högre värden är bäst lämpade, det illustrerar solinstrålningen inte bara åt olika vädersträck utan också med vinklar.

azimut vinklar

Här är en bild som illustrerar samma sak men ger lite noggrannare avläsning.

bilden är från bengts villa blogg.

solcellsbyggarna.se azimut