Emaldo

Med denna produkt från EMALDO POWER CORE Kan man både använda sig av stödtjänster och batterilagring med AI teknik.

Den har bland annat solprognoser och väder som den med AI teknik kan förutse samt känner till elpris inför morgondagen vilket gör att man får maximal utdelning av sitt batteri.

Man kan använd sin befintliga solcellsanläggning eller installera en solcellsanläggning vid installation av EMALDO POWER CORE. Den fungerar även utan solceller men då är man inte beviljad Grön Teknik avdrag.

Det finns även en inbyggd Elbilsladdare i enheten.

Vad är Stödtjänster o Balanstjänster ?

En Stöd- och Balanstjänst är en tjänst inom det svenska elnätet som används för att upprätthålla balansen mellan elförbrukningen och elproduktionen i realtid. I elnätet är det nödvändigt att elförbrukningen och elproduktionen matchar varandra för att undvika ett ostabilt elnät. I Sveriges elnät vill vi ha en stabil frekvens på 50 hertz.

Genom att ni stöttar upp elnätet med ditt batteri, får ni som kund en månatlig ersättning.

Detta är mycket förmånligt så avbetalningstiden på dessa system är mycket kort.

Så hör av er till oss så berättar vi mer.

På Svenska kraftnät kan ni läsa mer om Stödtjänster https://www.svk.se/om-kraftsystemet/om-systemansvaret/verktyg-for-systemdrift/stodtjanster-och-avhjalpande-atgarder/